Clip thi đấu

Tổng hợp các trận thi đấu hay nhất Giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất - Tân Chinh Đồ

Chung kết - Thiên Hạ Đệ Nhất 2 [Tân Chinh Đồ]

Long Tranh Hổ Đấu 2 (Chung Kết)

Long Tranh Hổ Đấu 4 (Chung Kết)

Một số trận đấu hay tại các giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất [Tân Chinh Đồ]